pondělí 27. června 2016

7 poznatků, jak být v práci úspěšný

V dněšním článku bych se rád zaměřil na několik tipů a rad, jak se člověk může stát v práci úspěšným a tím zároveň i spokojeným. Rozdělil jsem je do jednotlivých poznatků, které jsem za svůj život zjistil.


Poznatek 1 - Úspěch nezáleží na vzdělání. 
Hodně lidí má takové předsudky, že když je jiný člověk více vzdělaný, má prestižnější školu, má vyšší vzdělání, je automaticky úspěšnější, než člověk se základním nebo středním vzděláním. To ale není tak úplně pravda. I když bude člověk studovat několik škol zároveň, nemusí to vždy znamenat, že se v práci osvědčí, že bude mít vysoký plat a bude pro svého zaměstnavatele nepostradatelným. Takových lidí jsou hromady. Hromady lidí, kteří mají vzdělání, ale jen hrstka z nich je opravdu úspěšná. A to je provní věc, kterou je potřeba si uvědomit.

Poznatek 2 - Optimismus a pozitivita na prvním místě
Lidé, kterým se stále něco nelíbí, všechno odsuzují a mají problém přijít s něčím novým, moc úspěšní nebývají. Naopak lidé, kteří jsou takoví "nadšenci" a dokáží se chytnout každé rady a přijmout jakékoliv informace, mají větší šanci dokázat, nebo vytvořit, něco nového. A právě kreativita a tvoření je jedna z věcí, která nás dělá úspěšnými.

Poznatek 3 - Kreativita a iniciativa
Člověk, který dokáže najít souvislosti i tam, kde by je jiní jen těžko hledali, je něčím jedinečný. Je potřeba být kreativní, přemýšlet o možnostech, být iniciativní a ptát se, zjišťovat. Je potřeba být otevřemý novým věcem, poznatkům a novým myšlenkám.

Poznatek 4 - Slušnost nadevše
Pěkně pozdravit, poděkovat, usmívat se a snaha vyjít vstříc je vždy brána jako veliké pozitivum. A to ať už z hlediska verbálního, tak neverbálního, například písmeného projevu v emailových komunikacích. Jsme lidé a pokud společně máme trávit třetinu času, je rozhodně příjemné, když se k sobě chováme pěkně a neděláme na sebe zbytečně kyselé obličeje. Úspěšný člověk dokáže být slušný i v případě, kdy není ve své kůži, kdy má nějaký problém, kdy je vytočen. Ale přesto si vztek a rozhořčení nechává prosebe a rozhodně si jej nevybíjí na jiných, zvláště pak na kolegách.

Poznatek 5 - Namyšlenost
Namyšlení lidé mají tu výhodu, že je jim úplně jedno, co si o nich ostatní myslí. Sami k sobě vzhlíží jako k jedinečnému a nenahraditelnému člověku, který může cokoliv a kdykoliv. V kolektivu potom bývá leckdy neoblíbený a chodbový management za jeho zády je proti němu dokonale zaujatý. Člověk musí k ostatním přistupovat pokorně a s úctou. Vědět o sobě, že není nejlepší, že každý je nahraditelný. Že i ostatní mají své sny a vize o budoucnosti a to všechno respektovat.

Poznatek 6 - Ochota a vstřícnost
Naprostá většina lidí chodí do práce jenom kvůli penězům. Přijdou, odmakají si to své, a zase jdou domů. A takto chodí rok, dva, tři... Toto je člověk vytrvalý, který má sice svoji práci rád, ale přeci jen je pro něj přednější osobní život. Pokud se po něm chce něco navíc, jeho reakce je ta, že to dělat nebude, že na to nemá čas, že to nemá v popisu práce atd atd... Někdy je potřeba zkrátka zůstat v práci déle, věnovat ji trochu svého času a být nápomocní v případě, že vás o to někdo požádá. Samozřejmě v rámci toho, že nebudete souvisle dělat práci za někoho jiného, pokud skutečně nemáte čas se tomu věnovat. V tom případě je na místě slušná omluva a obhájení důvodu, proč nemůžete úkol splnit, nebo se snažit domluvit na nějaké odměně.

Poznatek 7 - Respekt nadřízeného
Každý máme nějakého nadřízeného, kdo nás vede, kdo nám radí v případě problémů, komu se můžeme svěřovat s pracovními problémy. Toto je člověk, kterého si úspěšný zaměstnanec váží a respektuje jeho rozhodnutí. Stejně jako učitel ve škole má své žáky, kterým zadává úkoly, tak je to i v pracovní sféře. Úspěšný člověk se snaží vždy vyjít svému nadřízenému vstříc a vyhovět jeho požadavkům. Chovat k němu úctu a být rád, že někdo takový je. Proto jsou šéfově u většiny lidí neoblíbení - pořád někoho úkolují, něco potřebují, něco chtějí. Ale od toho tam přeci jsou. Oni jsou ti, kdo rozdávají práci a vy jste ti, kteří plní jejich požadavky. Myšlenky typu "Ať si to dělá sám" opravdu nejsou vhodné. Nadřízený je od toho, aby koučoval určitý tým lidí. Není to tak, že by se zbavoval své práce na úkor jiných. On zkrátka vede tým lídí, kteří musí spolupracovat a pokud spolupráce někde vázne, je tak od toho právě on. Popravdě - vést tým lidí nemusí být zrovna jednoduchá práce. Někdy je to opravdu dost složité a pokud je reakce "Udělej si to sám, já na to nemám čas", tento člověk zkrátka nemůže být uspěšný.

Adresa obrázku: http://www.rrvpracevsehodruhu.cz/foto/workers.png

Žádné komentáře:

Okomentovat